Rizal Essay

775 Words Feb 5th, 2014 4 Pages
Sa dalawang dulang napanood o nasaksihan ko, ipinapakita sa mga dulang ito na ang bawat tauhan sa dula ay may kanya-kanyang istilo para maipamalas sa mga manonood ng maganda at mahusay ang mga karakter na kanilang ginagampanan. Sa unang dula na pinamagatang Ang Panghimakas ni Donya Teodora, dito sa dulang ito, tanging si Donya Teodora lamang ang tauhan. Ipinakita dito ang pagiging ina ni Donya Teodora sa mga anak nya lalung-lalo na kay Pepe. Pinangalanan ni Donya Teodora si Jose Rizal na Jose sapagkat siya ay deboto ni San Jose. Sobrang maalaga at mapagmahal si Donya Teodora kay Pepe, kaya nga ng umalis si Pepe para mag-aral sa ibang bansa ay sobra itong nalungkot at sa pag-aaral ni Pepe doon sa ibang bansa ay naisulat nya ang isang …show more content…
Ang mga tauhan ay sina Donya Victorina, Donya Consolacion, Pilosopo Tasyo at Kapitan Tyago, lahat sila ay gustong makausap ang may lumikha. Bawat isa sa kanila ay may dahilan kung bakit gusto nilang makausap. Si Don Anastacio, na mas kilala natin sa tawag na Pilosopo Tasyo, siya ay sinasabihang baliw dahil walang gustong maniwala sa kanya at puro kathang-isip lamang ang sinasabi nya. Mayaman sya dati, naghirap lang siya dahil sinubsob nya ang sarili nya sa pagbabasa kug kaya’t napabayaan niya ang kabuhayan nya. Gusto niyang makausap ang may lumikha sapagkat ang paniniwala niya ay malapit na silang magkita ng may lumikha. Si Kapitan Tiyago na ama ni Maria Clara, ay maraming katanungan sa kanyang sarilikaya gusto nyang kausapin ang may lumikha. Si Doktora Donya Victorina Delos Santos de Espadaña o mas kilala sa tawag na na Donya Victorina, napabahagi siya sa huling pahinasapagkat gusto nyang huming ng paliwanag at reklamo sa lahat ng mga nagyayari. At si Donya Consolacion, na ang gusto ay patayin at saktan ang may lumikha sapagkat hindi nia matanggap na siya ay pangit at mabaho, at walang nagkakagusto sa kanya. Ang lahat ng nagsipagganap ay mahuhusay, nabigyang buhay nila ang bawat karakter na ginagampanan nila dahil sa kanilang angking talento. Nagawa nilang patawanin at paatigin ang mga damdamin ng mga manonood sa tulong ng mga matalinhagang

Related Documents