Essay on School Rules and Regulations

784 Words May 29th, 2016 4 Pages
Division of Romblon
TUGDAN NATIONAL HIGH SCHOOL
Tugdan, Alcantara, Romblon

ALITUNTUNING PAMPAARALAN
S. Y. 2013 – 2014

I. MINOR OFFENSES: Ang sinumang estudyanteng lumabag sa mga minor offenses ay sasailalim sa pagpapayo ng subject teacher at adviser at pagtatala sa Guidance Record sa tanggapan ng Guidance Counselor at pagsulat ng kasulatan ng pangako.
1.1 Pagliban sa klase ng walang excuse letter
1.2 Pandarayang pang-akademiko (pangungopya, pagpapalit ng sagot, pagkuha ng takdang aralin ng kamag-aral, paggawa ng test paper ng liban na kaklase).
1.3. Pagkahuli sa klase ng 10 minuto.
1.4. Pang-aasar o pananakot sa kaklase.
1.5. Pasulat o pasalitang paninira sa kamag-aral na nagdudulot ng dalamhati sa
…show more content…
Ang estudyante ay maari ng i- drop sa klase.
2.2. Cutting classes.
2.3. Pandaraya sa mga markahang pagsusulit. 1. Pangungopya sa kaklase, paggamit ng kodigo, notebook at libro sa pangungopya. 2. Pagpasa ng sagot sa kaklase. 3. Paggamit ng cellphone sa pagpasa ng sagot. Unang paglabag – bagsak na markang 65% sa periodical test ng naturang subject. Ikalawang paglabag – bagsak na markang 65% sa periodical test ng naturang subject at pagkasuspende. Ikatlong paglabag - paglipat sa ibang paaralan. 2.4. Pagsuot ng sombrero sa loob ng klase.
2.5. Panggagaya o pandaraya ng pirma ng guro o magulang sa mga opisyal na sulat (hal. excuse letter, promissory letter, at mga kaparehang dokumento).
2.6. Panggugulo sa mga pagtitipon o iba pang aktibidad ng paaralan.
2.7. Paggamit ng kalapastanganan o bastos/mahalay/malaswang salita.
2.8. Pag-udyok ng away o pagbabanta sa sinumang tao sa loob ng paaralan.
2.9. Pagguhit ng mga bastos na larawan saan mang lugar sa loob ng paaralan.
2.10. Pagbago, pagbura o pagtapal sa school ID, gate pass, clearance at iba pang kahalintulad na dokumento ng paaralan.
2.11. Anumang uri ng pagnanakaw.
2.12. Paninira ng anumang pag-aari ng paaralan.
2.13. Malubhang di pagrespeto sa awtoridad ng paaralan.
2.14. Pangingikil ng pera o bagay sa kapwa

Related Documents